lvs.lvJaunumi

lvs.lv Profile

lvs.lv

Title:Jaunumi

Description:Jaunumi

Keywords:

Discover lvs.lv website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

lvs.lv Information

Website / Domain: lvs.lv
Website IP Address: 87.110.180.75
Domain DNS Server: ns2.lvs.lv

lvs.lv Rank

Alexa Rank: 1384154
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lvs.lv Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,891
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $566
Yearly Revenue: $6,891
Daily Unique Visitors: 1,737
Monthly Unique Visitors: 52,110
Yearly Unique Visitors: 634,005

lvs.lv Keywords accounting

Keyword Count Percentage

lvs.lv WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Date Sat, 20 Jan 2018 01:11:53 GMT

lvs.lv Traffic Sources Chart

lvs.lv Alexa Rank History Chart

lvs.lv aleax

lvs.lv Html To Plain Text

Jaunumi LV EN Re?istrēties Ienākt Par mums Par LVS Gada pārskats Aktualitātes Vēsture Vadība Darbinieki Vakances Kontaktinformācija Vietnes Jaunumi Standartizācija Politika Likums Nolikums Padome Sistēmas struktūrshēma Kvalitātes sistēma Atbilstības novērtē?ana Stratē?ija Pamatprincipi Standartu veidi Standartizācijas struktūra Standartizācijas process Uz?ēmējiem Standartu labā prakse Eiropas standartizācijas samits Būvniecības nedē?a Horizon 2020 MVU MVU un standartizācija Ieguvumi Vietnes un dokumenti Tehniskās komitejas Komiteju izveido?ana STK nolikums STK un DG saraksts Standartu izstrāde Standartizācijas plāns Projektu aptauja Reglamentējo?ie dokumenti Standartu tulko?ana Ekspertiem Tehniskā padome (TP) Palīgrīki STK darbam Apmācības Standarti Standartu meklē?ana Standartu katalogs Standartu lasītava Nozares standarti Likumdo?ana Standarti likumdo?anā Harmonizētie standarti CE mar?ējums Tiesību akti Piemērojamie standarti Noderīgi × Informējam, ka Sistēma pielāgota darbam ar interneta pārlūkprogrammu Internet Explorer (8. un jaunākām versijām) un Mozilla Firefox (3.6 un jaunākām versijām). Izmantojot citu interneta pārlūkprogrammu, brīdinām, ka Sistēmas funkcionalitāte var tikt traucēta. × Sazināties ar mums Lauki ar * ir obligāti aizpildāmi. Vārds, uzvārds * Uz?ēmuma nosaukums E-pasts * Tālru?a Nr. * Jautājums * Lūdzu, ievadiet ciparus, kuri norādīti attēlā. Uzklik??inot uz attēla mainīsies verifikācijas kods. Verifikācijas kods * Nosūtīt jautājumuAizvērt × Sistēmas zi?ojumi Aizvērt Meklēt standartu katalogā Meklēt E-veikals UZMANīBU! Re?istrācija, kas veikta vietnē www.lvs.lv līdz 08.09.2014., vairs nav spēkā! Tweets by @lvs_lv Iznācis "ISOfocus" jaunais numurs 13.03.17 Ja jums ??iet, ka vārdiem "vecs", "seniors" un "novecojis" ir negatīvs raksturs, padomājiet vēlreiz! Atsaucoties uz Pasaules ekonomikas foruma zi?ojumu "Kā ilgmū?ība 21. gadsimtā var radīt jaunus tirgus un veicināt ekonomisko izaugsmi", uz?ēmēji visā pasaulē ir sāku?i izmantot ‘novecojo?o tirgu’ (aging market) kā platformu stratē?isko plānu izveidei. Pretēji negatīvajiem priek?statiem, gados vecākie pieaugu?ie veido jaunu tirgus ni?u un veicina izaugsmi un inovāciju attīstību. ?urnāla “ISOfocus” marta/aprī?a numurs piedāvā uzzināt, kā indivīdi, uz?ēmumi un sabiedrības grupas var izmantot strauji novecojo?ās sabiedrības priek?rocības. ?urnālā publicētas intervijas ar ekspertiem – uz?ēmējiem un standartizācijas profesionā?iem no visas pasaules, kas specializējas, sākot no robotiem un kopienas infrastruktūrām līdz estētiskās ?irur?ijas pakalpojumiem. Sorbonnas Universitātes (Parīze) profesors un Francijas nacionālās standartizācijas institūcijas (AFNOR) fokusa grupas “Sudraba ekonomika” (Silver Economy) vadītājs Gérard-Fran?ois Dumont norāda uz būtiskām izmai?ām iedzīvotāju vecuma struktūrā un apgalvo, ka tās radīs tādas pārmai?as ekonomikā, par kādām līdz ?im neviens pat nevarēja iedomāties. Viens no ietekmes faktoriem ir "sudraba ekonomikas" potenciāls – preces un pakalpojumi cilvēkiem virs 65 gadu vecuma. Lejupielādējiet "ISOfocus" elektronisko versiju (ang?u valodā) ?eit. ISO svin 70 gadu jubileju 23.02.17 ? ISO stāsts sākās 1946. gadā, kad 25 valstu delegāti sapulcējās Londonā, lai apspriestu standartizācijas nākotni. Gadu vēlāk, 1947. gada 23. februārī ISO oficiāli sāka savu darbību. ?ajā pēckara laikā organizācijas dibinātāji uzskatīja, ka starptautiskajiem standartiem ir jāk?ūst par pamatu pasaules atjauno?anai. Organizācijas dibinā?anas mēr?is bija atvieglot dalībvalstu nacionālo standartizācijas institūciju sadarbību un koordināciju, kā arī to izstrādāto standartu unificē?anu. Dibinātāji nolēma, ka organizācija būs atvērta ikvienai valstij, kas vēlas sadarboties – ar vienādām tiesībām un vienlīdzīgiem pienākumiem. ?ie pamatprincipi ir spēkā joprojām. ISO ?odien apvieno 163 dalībvalstis. ISO Starptautiskie standarti aptver gandrīz visus tehnolo?iju un biznesa aspektus, nodro?inot pozitīvas pārmai?as pasaulē, kas nemitīgi attīstās. Pēc organizācijas nodibinā?anas tika izveidotas 67 ekspertu grupas (tehniskās komitejas) da?ādās tehniskajās jomās, piemēram, skrūvju vītnes, jūras tehnolo?ijas, pārtika, tekstils, krāsas, laboratorijas aprīkojums u.c., sa?emot mandātu izstrādāt starptautiskos standartus. Tā rezultātā 1951. gadā tapa pirmais ISO standarts (tolaik dēvēts “rekomendācijas”) ISO/R 1:1951 Standard reference temperature for industrial length measurements. Kop? tā laika ISO portfelis ir papla?inājies līdz pat vairāk nekā 22 000 standartu, sniedzot atbalstu visām nozīmīgākajām tehnolo?iju, vides un sociālajām pārmai?ām, kas notiku?as pasaulē. "?o 70 gadu laikā ISO ir radījusi standartus, kas ietekmēju?i mūsu vēsturi un veicināju?i pasaules lielākās inovācijas. No aviācijas vai autorūpniecības materiālu, iekārtu un komponentu standartizācijas līdz vides piesār?ojuma mērījumu standartizē?anai, no pārtikas dro?ības pārvaldības sistēmu izveides līdz cilvēka un robotu mijiedarbības vadlīniju izstrādei, starptautiskā standartizācija vienmēr ir attīstījusies, pamatojoties uz nozares un sabiedrības vajadzībām, "saka ISO prezidents Dr. Zhang Xiaogang. Vairāk par ISO vēsturi un attīstību lasiet ISO mājaslapā ← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 → Seko mums Facebook Seko mums Twitter Jaunumu RSS Sazināties ar mums Par mums Par LVS Gada pārskats Aktualitātes Vēsture Vadība Darbinieki Kontaktinformācija Vietnes Standartizācija Uz?ēmējiem Tehniskās komitejas Pamatprincipi Politika MVU Ekspertiem Standartu izstrāde Apmācības Politika Likums Padome Sistēmas struktūrshēma Kvalitātes sistēma Atbilstības novērtē?ana Stratē?ija Nolikums Likumdo?ana Standarti likumdo?anā Harmonizētie standarti CE mar?ējums Tiesību akti Piemērojamie standarti Standartu izstrāde Reglamentējo?ie dokumenti Standartu tulko?ana Standartizācijas plāns Projektu aptauja Standarti Standartu katalogs Standartu meklē?ana Standartu lasītava Nozares standarti Uz?ēmējiem Standartu labā prakse Eiropas standartizācijas samits Horizon 2020 Būvniecības nedē?a MVU MVU un standartizācija Ieguvumi Vietnes un dokumenti Tehniskās komitejas STK nolikums Komiteju izveido?ana STK un DG saraksts Pamatprincipi Standartu veidi Standartizācijas struktūra Standartizācijas process Virsjosla Jaunumi Noderīgi Ekspertiem Tehniskā padome (TP) Palīgrīki STK darbam Darbinieki Vakances Seko mums: ? 1999 - 2014 SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metrolo?ijas centrs" Standartizācijas birojs

lvs.lv Similar Website

Domain WebSite Title
ikskile.lv Jaunumi
latvjulietas.lv JAUNUMI
salmet.lv Jaunumi
cesutirgus.lv Jaunumi
lamsf.lv Jaunumi
ilukste.lv Jaunumi
eldosports.lv Jaunumi
cfca.lv Jaunumi
rdstudija.lv Jaunumi
baltezers.lv BALTEZERS :: Jaunumi
astarots.lv Astarots.lv Jaunumi
pasakas.net Jaunumi : Pasakas.net
nometnes.gov.lv Jaunumi - Nometnes.gov.lv
krikumi.lv krikumi.lv - Jaunumi
kbvestnesis.lv Sākums/Jaunumi
dr.lv Dr.lv - Jaunumi
muki.lv ... muki.lv - Jaunumi ...
lvcarp.lv LVcarp - Jaunumi